"פז" הנדסה וניהול (1980) בע"מ
1980

שנת הקמה

2000+

פרויקטים הושלמו

20

מדינות

שירותים

כל הפתרונות תחת גג אחד, אנו נותנים מענה לצרכי כל פרויקט.

הנדסה ותכנון

◆ תיעוד אדמיניסטרטיבי
◆ מפרטים
◆ כתבי כמויות ואומדנים
◆ תכנון ראשוני ותכנון מפורט
◆ לוחות זמנים ותכניות לביצוע

ייעוץ וניהול פרויקטים

◆ תוכניות עסקיות
◆ מחקרי כדאיות
◆ ניתוח וניהול סיכונים
◆ לוחות זמנים
◆ ניהול בקרת איכות
◆ הערכת עלויות

ניהול קונסטרוקציה ורכש

◆ הקמת ובקרת אתרים
◆ תיאום פרויקטים
◆ ניטור ובקרה
◆ פיקוח עליון
◆ הערכה והשוואת הצעות מחיר
◆ בחירת ספקים/ רכש ציוד

תפעול ומסירת פרויקט

◆ הרשאה ורישוי
◆ פתרון בעיות
◆ אופטימיזציה של צריכה ואספקת אנרגיה
◆ תכניות הכשרת עובדים
◆ תוכניות אחזקה
◆ תכניות בטיחות