דור כימיקלים – סקר מרחקי הפרדה
פטרוכימיים ושמנים

מיקום: מפרץ חיפה, ישראל

לקוח: דור כימיקלים בע"מ

קטגוריה: הערכת סיכונים וסקרים

התמחות:
הנדסת סביבה

פרויקטים דומים: בז"ן – סקר סיכונים דטרמיניסטי, נמל חיפה – הערכת סיכונים כמותית (QRA), טבע – מדריך ניהול סיכונים

היקף הפרויקט: חברת דור כימיקלים חיפה בע"מ ממוקמת באזור התעשייה מפרץ חיפה. פעילותה מורכבת ושייכת לתעשייה הפטרוכימית ועוסקת בפעילויות ייצור ושיווק שונות.

חברת פז הנדסה פעלה לעדכון סקר מרחקי ההפרדה כלפי רצפטורים ציבוריים, תוך התייחסות לסביבה בה נמצא האתר.

הערכת הסיכונים התבצעה בהתאם לדרישות המשרד לאיכות הסביבה ובהתאם לחוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בנושא מדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים.

הסקר כלל התייחסות לאמצעי הפחתת סיכונים פסיביים.