LDAR דור כימיקלים
פטרוכימיים ושמנים

מיקום: מפרץ חיפה, ישראל

לקוח: דור כימיקלים בע"מ

קטגוריה: LDAR – איתור ותיקון דליפות

התמחות:
הנדסת סביבה

פרויקטים דומים: קבוצת בז"ן, תרו תעשיה רוקחית בע"מ ועוד.

היקף הפרויקט: חברת דור כימיקלים מתמחה בייצור וסחר כימיקלים ובלוגיסטיקה.

פז הנדסה אחראית על ניטור ודיווח על פליטות לא מוקדיות שמקורן בנזילות מציוד ואביזרים של חומרים אורגנים נדיפים.

ניטור ודיווחי LDAR מתבצעים בהתאם להנחיות הקבועות בפרוטוקול ה- EPA המיועד למטרה זו – "פרוטוקול לאומדני פליטת דליפת ציוד" בשילוב עם "הוראות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה לפי סעיף 9 (א) לתקנות האוויר הנקי (היתרי פליטה) 2010 (מהדורה שנייה, ספטמבר 2012) של המשרד להגנת הסביבה.

לאחר השלמת עשרות פרויקטים בתחום זה; עם כל החברות הפטרוכימיות העיקריות בישראל; צברה פז הנדסה מוניטין מעולה ברחבי הארץ ובעולם.