נובל אנרג'י – מערכת הגנה מפני אש
נפט

מיקום: חגית, ישראל

לקוח: נובל אנרג'י

קטגוריה: מערכות כיבוי אש

התמחות:
בטיחות וכיבוי אש

פרויקטים דומים: מתקן כרמל אולפינים, מתחם סודה סטרים, מפעל דלקסן, תרופות טבע

היקף הפרויקט: נובל אנרג'י עוסקת בחיפושי נפט וגז טבעי; מייצרת כ 346 אלף חביות נפט ליום.

תחנת חגית הינה תחנת עיבוי חירום יבשתית המיועדת לאחסון עיבוי מרציף לוויתן במקרה בו תופסק הזרימה בצנרת חברת צינור אילת אשקלון (EAPC). במסגרת זו ביצעה פז הנדסה תכנון מפורט של מערכות הגנת האש בתחנת חגית.

היקף התכנון כלל:

  • תכנון מפורט של מערכות כיבוי קצף ומים לאתר על החוף.
  • סקירת מערכות תשתית וכיבוי אש קיימות.
  • הערכת סיכוני אש וחישובים הידראוליים.
  • תכנון מערכת כיבוי וקירור מיכלים בהתאם לדרישות ה- NFPA.
  • תכנון מערכת כיבוי אוויר דחוס לתחנות העמסת משאיות.
  • תיאום עם הרשויות המקומיות ואישורן.