סונול ישראל
פטרוכימיים ושמנים

מיקום: מיקומים שונים, ישראל

לקוח: סונול ישראל בע"מ

קטגוריה: ניהול איכות אוויר

התמחות:
הנדסה אזרחית
הנדסת סביבה
בטיחות וכיבוי אש
הנדסת מכונות

פרויקטים דומים: 30+ פרויקטים

היקף הפרויקט: חברת פז הנדסה מספקת תמיכה רציפה באזורים שונים למפעלים ותחנות החברה כולל הנדסה סביבתית, מכנית ואזרחית בכל רחבי הארץ.

צוות הנדסת הסביבה עסק בייעוץ בנושאים סביבתיים, כולל ניטור פליטת אוויר, יישום הפרדת מי שפכים תעשייתיים, הערכת עלויות נזק משוערות במקרה של דליפה ועוד.

הצוות המכני עבד גם בכמה תחומים ועסק בשיקום ושדרוג מיכלי הדלק הקיימים והביא אותם לפעולה בהתאם לתקנים.

הצוות האזרחי שימש כיועץ בשלב התכנון המקדים של הרחבת מתקן לאחסון נפט.

כמו כן, הפיק את התיעוד הדרוש לביצוע הפרויקט ואישור סופי של הרשויות המקומיות.