קצא"א – מתקן תזקיקים
פטרוכימיים

מיקום: אשקלון, ישראל

לקוח: קו צינור אירופה אסיה

קטגוריה: תהליכים תעשייתיים וטיפול בחומרים, הערכת השפעה על הסביבה

התמחות:
הנדסת מכונות
הנדסת תהליך

פרויקטים דומים: חיפה כימיקלים – סילוק אמוניה

היקף הפרויקט: חברת צינור אירופה אסיה בע"מ שוכנת בישראל ופועלת כגשר יבשתי להובלת צינורות גולמיים ומוצרי נפט אחרים.

החברה מפעילה בנוסף שני נמלי נפט ושני מסופי נפט עם קיבולת אחסון כוללת של 3.6 מיליון קוב עבור נפט גולמי ומוצרי נפט.

פז הנדסה ערכה בדיקה של המתקן הקיים מכל היבטי התפעול והתכנון המקורי בכל שלבי הפעולה משלב הפריקה על ידי מכליות ים, אחסנה, טיפול ומחלקות.

היקף התכנון כלל:

  • לימוד מעמיק של המערכות על פי מסמך המערכות הקיים, ביקורי פיקוח ופגישות עם הצוותים התפעוליים.
  • שיתוף פעולה עם חברה מעבר לים המתמחה בהפעלת מסופי תזקיק.
  • ביצוע "HAZOP" (ניתוח סיכונים תפעוליים) לזיהוי תקלות תפעוליות אפשריות.
  • הכנת דוח על פערים והצעת שיפורים.
  • הכנת אומדני עלות השקעה.