◆ הנעת פרויקט

◆ תכנון פרויקט

◆ ביצוע פרויקט

◆ בקרת פרויקט

◆ סגירת פרויקט

One stop business, המתאים לצרכי כל פרויקט

"פז" הנדסה מספקת פתרונות משולבים המוטמעים בשירותי התכנון וההנדסה או על בסיס פרטני, בהתאם לדרישות הלקוח. החברה פעילה מהשלבים הראשוניים של הפרויקט, דרך שלבי ההטמעה השונים ועד לשלבי ההקמה וההפעלה.

אנו דואגים "לעשות זאת נכון" על ידי למידת רצונותיו ודרישותיו של הלקוח, הערכת האפשרויות הזמינות ומתן פתרון מתאים. אנו מזהים את הדרישות בפרויקט ומתחייבים להציג איזון במשאבים האופטימליים, תוך שמירה על איכות, זמן ועלות בהתאם לצרכי הלקוח. אנו עושים שימוש בגרסאות העדכניות ביותר של תוכנות ההנדסה השונות; אנו מספקים ללקוחותינו חבילת תכנון שלמה, הכוללת את כלל המסמכים והתכניות הדרושים לבנייה.

אנו מתכננים, מנהלים ומפקחים על כלל הפעילות באתר. בשלב הבנייה, אנו מחויבים להקמת האתר, ביצוע תיאום עם קבלנים, פיקוח שוטף, ניהול פעילויות הפרויקט, התיעוד והתקנים הרלוונטיים וניהול בקרת בטיחות וסביבה.

אנו בוחרים את האדם הנכון שיבצע את השירות המתאים.

הנדסה ותכנון

ייעוץ וניהול פרויקטים

◆ תיעוד אדמיניסטרטיבי
◆ מפרטים
◆ כתבי כמויות ואומדנים
◆ תכנון ראשוני ותכנון מפורט
◆ לוחות זמנים ותכניות לביצוע

◆ תוכניות עסקיות
◆ מחקרי כדאיות
◆ ניתוח וניהול סיכונים
◆ לוחות זמנים
◆ ניהול בקרת איכות
◆ הערכת עלויות

ניהול קונסטרוקציה ורכש

תפעול ומסירת פרויקט

◆ הקמת ובקרת אתרים
◆ תיאום פרויקטים
◆ ניטור ובקרה
◆ פיקוח עליון
◆ הערכה והשוואת הצעות מחיר
◆ בחירת ספקים/ רכש ציוד

◆ הרשאה ורישוי
◆ פתרון בעיות
◆ אופטימיזציה של צריכה ואספקת אנרגיה
◆ תכניות הכשרת עובדים
◆ תוכניות אחזקה
◆ תכניות בטיחות

דיסציפלינות

תחומי השירות של החברה תומכים בכל ההיבטים ההנדסיים בענף. כולל הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית ומבנית, בטיחות אש, הנדסת תהליך, כימיה וסביבה.