הנדסת סביבה

מחלקת הסביבה שלנו הינה בחוד החנית בקידום תכנון בר-קיימא לכל תחומי ההנדסה למניעת זיהום סביבתי ובקרתו. אנו מחויבים להשתמש בעקרונות של ניהול סביבתי משולב (IEM), בהתמודדות עם נושאים הקשורים זה לזה, כגון ניהול וממשל עירוני, תכנון מרחבי משולב, אינטרסים כלכליים ושמירה על איכות הסביבה. אנו מתמחים בנושאים סביבתיים שונים, לרבות איכות אוויר, חומרים מסוכנים, טיפול במים, השפעה ומדיניות סביבתית ורגולציה.

תוכנות ותוכניות – ALOHA, WHAZAN, EFFECTS, RISKCURVE וכו'.

למידע נוסף צרו קשר.

◆ איכות אוויר / ניהול פליטה
◆ ניהול קרקע, ביוב / פסולת
◆  הערכת סיכונים / סקרים

◆ הערכת השפעה על הסביבה
◆ LDAR וסביבה משולבת תקינה
◆ בקרה וניטור חומרים מסוכנים

פרויקטים רלוונטיים: